Dofinansowanie na zakup pomp ciepła od roku 2022

Kiedy rusza program „moje ciepło”?

Na całym świecie kwestie związane z ekologią spędzają sen z powiek partiom politycznym. Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku. Znacznie przyczyni się to do poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Pomimo wielkich zalet ekologicznych urządzeń grzewczych, koszt inwestycji jest na tyle duży, że zwykle nie jest osiągalny dla przeciętnego obywatela. Z tego względu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z roku na rok przygotowuje kolejne programy dofinansowania instalacji energooszczędnej. W poprzednich latach zostały wdrożone takie programy jak „czyste powietrze” i „mój prąd”.

Na przełomie I i II kwartału 2022 roku rusza kolejny program, o nazwie „moje ciepło”. Program skierowany jest do osób fizycznych, ale tylko właścicieli lub współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych. Dofinansowanie dotyczyć będzie powietrznych, gruntowych i wodnych pomp ciepła. Poza tym nie będzie miało znaczenia, czy pompa służyć będzie tylko do ogrzania domu, czy również zostanie wykorzystana do zapewnienia ciepłej wodę użytkowej. W obu przypadkach dofinansowanie będzie możliwe.

 

Pompa ciepła

Kto może się starać o refundację?

Poprzez „nowy dom” w programie moje ciepło rozumie się:

  • Dom, którego budowa jeszcze trwa. (nie złożono zaświadczenia o zakończeniu budowy oraz nie złożono wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu)

  • Budynek mieszkalny, wobec którego złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

  • Budynek o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na energię przeznaczoną na potrzeby ogrzewania, wentylacji i podgrzewania wody użytkowej nie może być wyższa niż 63 kWh (na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków złożonych w 2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków składanych w następnych latach.

Przedział czasowy, w którym będzie można zakwalifikować się do programu, obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Z przepisów wynika, że osoby, które już zainwestowały w pompę ciepła i posiadają budynek mieszkalny spełniający powyższe kryteria, również będą mogły starać się o refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia 1 stycznia 2021r.

Pomoc finansowa będzie udzielana w postaci bezzwrotnej dotacji. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że program działa na zasadzie refundacji. Oznacza to, że najpierw trzeba zainwestować, a dopiero w drugiej kolejności otrzymamy zwrot z poczynionej przez nas inwestycji.

 

pompa ciepła

lle dofinansowania można dostać do pompy ciepła w roku 2022 w programie „moje ciepło”?

Pompy ciepła są instalacją energooszczędną i ekologiczną, niestety zaliczają się również do najbardziej kosztownych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Koszt pompy wraz z montażem waha się w przedziale od 30-50 tys. złotych. Pomimo to ich popularność stale rośnie. W Polsce w 2021 roku zamontowano 92,6 tys. pomp ciepła. To 152% więcej niż w roku 2019.

Aby koszt inwestycji w pompę ciepła był porównywalny z innymi metodami ogrzewania, a tym samym bardziej przystępny i atrakcyjny dla większej grupy inwestorów NFOŚiGW złożyło propozycję następujących dotacji:

  • maksymalnie 7 tys. zł w przypadku powietrznej pompy ciepła

  • maksymalnie 21 tys. zł w przypadku gruntowej pompy ciepła

Jednocześnie kwota dofinansowania w ramach programu „moje ciepło” na zakup i montaż pompy ciepła nie może przekraczać 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Środki na dofinansowania pomp ciepła będą pochodzić z Unii Europejskiej, która utworzyła fundusz modernizacyjny dla 10 krajów zmagających się z największym wyzwaniem związanym z realizacją celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Budżet programu „moje ciepło” wynosi 600 mln zł i z pewnością wspomoże niejednego inwestora.

Copyright © 2023 by grenbud.pl.
All rights reserved. | Polityka Prywatności i Cookies

Strona korzysta
z plików Cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Cookies.