Regionalne dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w 2023 roku? EKO KLIMAT dla woj. kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci mogą w tym roku skorzystać z dopłat do inwestycji proekologicznych nie tylko ze źródeł ogólnopolskich. Uruchomione zostały bowiem także specjalne programy regionalne, skierowane do mieszkańców konkretnych województw. W przypadku regionu kujawsko-pomorskiego mowa o programie Eko-Klimat. 

Co warto wiedzieć o programie Eko-Klimat? 

Eko-Klimat, a dokładniej Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ma na celu wspieranie finansowe inwestycji o charakterze proekologicznym, związanych z wodą, powietrzem i ziemią (stąd też można spotkać się z nazwą Program Eko-Klimat – woda, powietrze, ziemia). Jako priorytetowe traktowane są działania finansujące koszty operacyjne określone w artykule 400a ust.1 pkt.38-40 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U.2022.2556 t.j]. Mowa tu o projektach inwestycyjnych finansowanych także ze środków unijnych i międzynarodowych. 

Nabór wniosków trwa od 1 września 2021 roku do 31 października 2027 roku, o ile wcześniej nie zostaną wyczerpane środki przyjęte w budżecie programu. Środki te (pożyczki) przyznane wnioskodawcom, powinny zgodnie z regulaminem programu zostać wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2029 roku. O możliwość skorzystania z programu ubiegać mogą się osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  

Jakie inwestycje mogą być finansowane w ramach Eko-Klimatu? 

W ramach programu Eko-Klimat dofinansowane mogą zostać inwestycje, które można pogrupować w następujący sposób: 

  • transformacja energetyczna gospodarki – w tym, na przykład: przebudowa sieci ciepłowniczej, budowa biogazowni, budowa lub modernizacja oświetlenia zewnętrznego, 
  • poprawa jakości powietrza – w ramach której przewiduje się budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy też poprawę efektywności energetycznej budynków, 
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami – w przypadku tek kategorii pod uwagę bierze się przede wszystkim inwestycje dotyczące recyklingu, 
  • działania na rzecz ochrony przyrody, 
  • poprawa gospodarki wodno-ściekowej – obejmująca koszty związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudową sieci kanalizacyjnych czy też zakupu sprzętu i pojazdów asenizacyjnych, 
  • adaptacja do zmian klimatu – w tym, na przykład, modernizacja ujęć wodnych, 
  • pozostałe – kategoria dotycząca doposażania jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach programu Eko-Klimat odbywa się dwuetapowo. W jej trakcie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu może wnosić do wnioskodawcy o złożenie dokumentacji uzupełniającej w określonym terminie – warto go przestrzegać, gdyż niezastosowanie się do tego wymogu skutkuje całkowitym odrzuceniem wniosku.  

Formy dofinansowania w ramach programu Eko-Klimat 

Dofinansowanie w ramach programu Eko-Klimat przyjmuje formę pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Świadczenia te są oprocentowane, w zależności od wariantu, na który zdecyduje się wnioskodawca. Program oferuje dwie możliwości kredytowe: 

  • pożyczkę z częściowym umorzeniem, z oprocentowaniem na poziomie 0,8 stopy redyskonta weksli (ale nie niższym, aniżeli 2,25% w skali roku), z okresem spłaty wynoszącym od 5 do 15 lat, 
  • pożyczkę bez umorzenia, z oprocentowaniem liczonym na podstawie 0,7 stopy redyskonta weksli (ale nie mniejszym, niż 2% w rozliczeniu rocznym), z okresem spłaty wynoszącym od 2 do 15 lat.  

Co kwartał ustalone oprocentowanie podlega rewaloryzacji. Wnioskodawca może minimalnie otrzymać 80 tysięcy złotych pożyczki. Dopuszczalny okres karencji w spłacie wynosi maksymalnie 36 miesięcy. 

Bibliografia:

Szczegóły programu „EKO-KLIMAT” poznasz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Przeczytaj również:

Dodatki do ogrzewania gazowego 2022

Dodatki do ogrzewania gazowego 2022 W tym roku inflacja osiąga przerażające wyniki. Każdy z nas szuka oszczędności, a zbliżająca się wielkimi krokami zima budzi przerażenie i niepewność w
Co nowe regulacje Unii Europejskiej oznaczają dla użytkowników pomp ciepła?

Co nowe regulacje Unii Europejskiej oznaczają dla użytkowników pomp ciepła?

Nowe regulacje, uchwalone w 2023 roku przez unijny parlament wprowadziły nieco zamieszania i obaw, zwłaszcza u osób, które korzystają już z pompy ciepła. Zmiany te dotyczą bowiem tych urządze

Czym różni się kocioł gazowy od pieca gazowego?

Szukając informacji w internecie na temat kotłów i pieców gazowych, można napotkać naprzemienne nazewnictwo. Jest to zabieg celowy stosowany przez sprzedawców, ponieważ wiele osób szukając k

Dofinansowanie fotowoltaiki. „Mój prąd” w 2023 roku.

Dofinansowanie fotowoltaiki. „Mój prąd” w 2023 roku. Dzięki kolejnej edycji rządowego programu dofinansowującego fotowoltaikę można uzyskać fundusze nie tylko na zamontowanie panel
Pompy ciepła zamontowana w blokach, domach jednorodzinnych

Budynki wielorodzinne – czy da się ogrzewać je za pomocą pompy ciepła?

O możliwościach i funkcjonalności pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych można powiedzieć wiele. Jak jednak wygląda kwestia ogrzewania budynków wielorodzinnych za pomocą ekologicznych, ekono
Z jakiego dofinansowania można skorzystać przy wymianie pieca gazowego?

Z jakiego dofinansowania można skorzystać przy wymianie pieca gazowego?

W Polsce funkcjonuje obecnie wiele programów ułatwiających mieszkańcom sfinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła czy fotowoltaiki, ale też dofinansowujących wymianę kotła gazowego. Z jakic
Czynniki

Jakie są wady i zalety czynników chłodniczych R32 i R410A. Czy pompy z tymi czynnikami są bezpieczniejsze?

Czynnik chłodniczy to istotny element zapewniający pompie ciepła określoną wydajność. Jednymi z powszechnie stosowanych są czynniki takie, jak R32 i R410A. Czym się charakteryzują, jak wpły

Jakie grzejniki do pompy ciepła?

Pompy ciepła stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Coraz więcej osób decyduje się na tę formę ogrzewania swojego domu. Zapewnia nie tylko ogrzewanie budynku, ale również ciepłą wo

Zakaz instalacji kotłów gazowych od 2027 r. na terenie Unii Europejskiej. Czy to prawda?

Zapoznaj się z nowym artykułem na ten temat. „Zakaz pieców gazowych – Jak wygląda rzeczywistość?„ Zakaz instalacji kotłów gazowych od 2027 r. na terenie Unii Europejskiej. Cz
Dofinansowania do OZE, Fotowoltaiki

Regionalne dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w 2023 roku? EKO KLIMAT dla woj. kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci mogą w tym roku skorzystać z dopłat do inwestycji proekologicznych nie tylko ze źródeł ogólnopolskich. Uruchomione zostały bowiem także specjalne programy regionalne, skierowane

Co wpływa na efektywność pracy pompy ciepła i jak ją obliczyć?

Co wpływa na efektywność pracy pompy ciepła i jak ją obliczyć? Do prawidłowego określenia efektywności pompy ciepła wykorzystujemy dwa bardzo ważne współczynniki: COP i SCOP. Przed zakupe
Zamontowana pompa ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną

Inwestycja w pompę ciepła dzięki dotacji od PGNiG – dla kogo?

Zakup i montaż pompy ciepła, jako urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii, jest zawsze dobrym pomysłem. Jeżeli tylko jest taka możliwość, warto się na to zdecydować, tym ba
Copyright © 2023 by grenbud.pl.
All rights reserved. | Polityka Prywatności i Cookies

Strona korzysta
z plików Cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Cookies.