Program Moje Ciepło – dofinansowanie zakupu pompy ciepła dla nowego budynku

Dofinansowania, Artykuły o pompach ciepła

Opublikowano: 16 lutego 2023

Program Moje Ciepło na rok 2023 przewiduje dopłaty do zakupu pomp ciepła przeznaczonych do nowej zabudowy mieszkaniowej. Są to urządzenia ekologiczne i niezwykle wydajne, a możliwość skorzystania z dofinansowania staje się kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść takiego rozwiązania technologicznego. 

Kilka słów o programie Moje Ciepło

Moje Ciepło jest krajowym programem utworzonym w celu poprawy dostępu do ekologicznych źródeł ciepła dla odbiorców indywidualnych. Jednocześnie wprowadzenie w ramach systemu odpowiednich warunków dofinansowania ma przyczynić się do poprawy jakości i rozwoju ogrzewnictwa w kraju.

Moje Ciepło opiera się na dofinansowaniu inwestycji związanych zarówno z zakupem, jak i montażem pomp ciepła:

  • gruntowych, wraz z niezbędnym osprzętem i zbiornikiem C.W.U.,
  • typu powietrze/powietrze razem z osprzętem,
  • typu powietrze/woda, także z osprzętem i zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową. 

Warto pamiętać, że beneficjentami programu Moje Ciepło (który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) mogą zostać właściciele nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Określenie „nowe” odnosi się przy tym do nieruchomości, które zostały postawione po 1 stycznia 2021 roku, natomiast „podwyższony standard energetyczny” dotyczy wskaźnika rocznego zapotrzebowania na EP, czyli nieodnawialną energię pierwotną. Obecne warunki wnioskowania zakładają, że może on maksymalnie wynosić 55 kWh na metr kwadratowy powierzchni budynku (w poprzednim roku wartość nie mogła przekroczyć 63 kWh).

Co warto wiedzieć o dotacji na zakup pompy ciepła do nowego domu?

Poza podanym powyżej wskaźnikiem wyznaczonym dla tak zwanego podwyższonego standardu energetycznego domu jednorodzinnego, należy wziąć pod uwagę także inną, również ważną kwestię. W założeniach programu Moje Ciepło wyraźnie zaznaczono, że w takim nowym budynku mieszkaniowym nie może znajdować się źródło ciepła zasilane paliwem stałym

Twórcy programu rozgraniczyli ponadto, kto może zostać jego beneficjentem. Wytyczne te prezentują się następująco:

  • dofinansowanie może zostać przyznane właścicielowi lub współwłaścicielowi nieruchomości, co do której na dzień składania wniosku nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub też złożono takie zawiadomienie bądź wydano pozwolenie na użytkowanie – w obu przypadkach nie wcześniej, niż przed 1 stycznia 2021 roku,
  • wniosek o dotację złożyć może osoba wskazana w pozwoleniu na budowę,
  • dofinansowanie może otrzymać wnioskujący, który został na fakturze lub podobnym dokumencie księgowym wskazany jako odbiorca budynku (lub jego nabywca).

Obecna transza programu ruszyła 29 kwietnia 2022 roku, a ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie mija wraz z dniem 31 grudnia 2026 roku. W przypadku wyczerpania ustalonej puli finansowej proces wnioskowania może zostać skrócony. Na cele statutowe Mojego Ciepła przeznaczonych zostało 600 milionów złotych. 

Na jakie kwoty dofinansowania z programu Moje Ciepło możesz liczyć?

Dofinansowanie zakupu oraz montażu pompy ciepła w nowym domu jednorodzinnym realizowane jest według zasady dotacji do 30% lub 45% kosztów kwalifikowanych. Podstawowym warunkiem jest zakończenie inwestycji w montaż pompy ciepła przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu Moje Ciepło. 

Maksymalna kwota refundacji nie może przekroczyć 21 tysięcy złotych, przy czym:

  • zakup i montaż pompy gruntowej objęte są dotacją do 30% lub też do 45% w przypadku dysponowania Kartą Dużej Rodziny – do maksymalnej kwoty 21 tysięcy złotych,
  • zakup i montaż pompy powietrze/powietrze objęte są dotacją do 30% lub też do 45% w przypadku dysponowania Kartą Dużej Rodziny –  do maksymalnej kwoty 7 tysięcy złotych,
  • zakup i montaż pompy powietrze/woda objęte są dotacją do 30% lub też do 45% w przypadku dysponowania Kartą Dużej Rodziny – do maksymalnej kwoty 7 tysięcy złotych. 

Dodatkowe informacje na temat programu Moje Ciepło znaleźć można na oficjalnej stronie: https://mojecieplo.gov.pl

Copyright © 2023 by grenbud.pl.
All rights reserved. | Polityka Prywatności i Cookies

Strona korzysta
z plików Cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Cookies.