Przegląd instalacji gazowej – na czym polega i jak często należy go przeprowadzać?

Gaz jest medium, dzięki któremu możliwe jest utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń domowych czy firmowych. Jest jednocześnie substancją, z którą obchodzić należy się wyjątkowo ostrożnie, chociażby ze względu na ryzyko jego ulatniania się czy wybuchu. Z tego względu jednym z niezbędnych elementów dbania o bezpieczeństwo jest regularne przeprowadzanie przeglądów instalacji gazowych.

Czy przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy?

Kwestię obowiązku kontrolowania instalacji gazowych reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane [Dz.U.2023.0.682 t.j.]. Zgodnie z artykułem 62 tejże, instalacje gazowe oraz kominowe w obiektach budowlanych podlegają kontroli w trakcie użytkowania. Za jej przeprowadzenie odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca danej nieruchomości.

Zgodnie z przepisami, instalacja gazowa musi być sprawdzana przynajmniej raz do roku. Jednak, jeżeli obiekt budowlany jest znacznej wielkości (powierzchnia przekraczająca 2 tysiące metrów kwadratowych czy też powierzchnia dachu powyżej 1 tysiąca metrów kwadratowych), obowiązkowo kontrolę instalacji gazowej należy wykonać dwa razy do roku. Pierwszy przegląd powinien zostać przeprowadzony do końca maja, drugi natomiast do końca listopada tego samego roku.

Zgodnie z zapisami tej samej ustawy, przeglądów instalacji gazowych mogą dokonywać osoby dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami w tym zakresie (uprawnienia do realizacji dozoru i eksploatacji urządzeń oraz systemów gazowych).

Kontrola instalacji gazowej – jak wygląda?

Jednym z najważniejszych punktów każdej kontroli technicznej instalacji gazowej jest sprawdzenie jej szczelności. Do tego celu specjalista dokonujący kontroli wykorzystuje urządzenia detekcyjne, mogące wykryć nawet minimalne wycieki gazu – tak we wnętrzu obiektu budowlanego, jak i na zewnątrz, gdzie bardzo ważne jest prawidłowe skontrolowanie przewodów doprowadzających gaz do budynku. Skontrolować należy także okolice wokół gazomierza, jak i urządzenia, które są podłączone do instalacji i korzystają z niej na co dzień.

Nie można zapominać o takich elementach armatury, jak junkersy czy inne sprzęty gazowe – szczelność wokół nich także należy prawidłowo sprawdzić. Podsumowując, przegląd powinien obejmować:

  • sprawdzenie prawidłowości usytuowania skrzynek gazowych,
  • kontrolę mocowania rurociągów instalacji gazowej,
  • sprawdzenie podłączenia przewodów spalinowych urządzeń gazowych (kotły),
  • kontrolę szczelności przewodów, gazomierzy i pozostałych elementów systemu.

Osoba dokonująca inspekcji instalacji gazowej musi przeprowadzić pomiary dwukrotnie – zarówno przy odciętym dopływie gazu, jak i po jego włączeniu. Niezbędne jest ponadto skontrolowanie, czy na całej linii instalacji nie znajdują się „domowe” przeróbki, to jest samowolne podłączenia czy też naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione.

Wymogi formalne po dokonaniu przeglądu instalacji gazowej

Poza koniecznością przeprowadzania przeglądów instalacji gazowej w określonych przepisami terminach, nie można zapominać również o obowiązku dopełnienia kilku formalności.

Potwierdzeniem dokonania kontroli technicznej zawsze powinno być sporządzenie stosownego protokołu. W dokumencie tym powinny być zawarte informacje na temat stanu technicznego systemu, wraz z ewentualnymi wskazaniami do wprowadzenia niezbędnych poprawek czy modyfikacji. Oczywiście – każdego rodzaju usterka stwierdzona w trakcie kontroli powinna zostać niezwłocznie usunięta przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. 

Protokół z przeglądu instalacji gazowej musi być ponadto przekładany specjaliście przeprowadzającym kontrolę w roku następnym, by mógł on porównać prawidłowość działania instalacji na przestrzeni roku. Do tego protokoły potwierdzające stan techniczny instalacji stanowią podstawę dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego – w razie ewentualnego wypadku dokumentacja pozwala na wypłacenie należnego odszkodowania.

Nie jesteś pewny przeprowadzonego serwisu lub przeglądu instalacji gazowej w twoim domu, lub firmie?

Centrum Techniki Grzewczej Grenbud zapewnia prawidłową, szczegółową inspekcję instalacji gazowych wraz ze sporządzenie dokumentacji pokontrolnej.

Zobacz również

Z jakiego dofinansowania można skorzystać przy wymianie pieca gazowego?

Z jakiego dofinansowania można skorzystać przy wymianie pieca gazowego?

W Polsce funkcjonuje obecnie wiele programów ułatwiających mieszkańcom sfinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła czy fotowoltaiki, ale też dofinansowujących wymianę kotła gazowego. Z jakic
Przegląd instalacji gazowych Grenbud

Przegląd instalacji gazowej – na czym polega i jak często należy go przeprowadzać?

Gaz jest medium, dzięki któremu możliwe jest utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń domowych czy firmowych. Jest jednocześnie substancją, z którą obchodzić należy się wyją
Czynnik R 290

Czy propan R290 jest­ przyszłością czynników chłodniczych?

Wprowadzone przez Unię Europejską regulację odnoszące się do stosowania czynników chłodniczych w pompach ciepła początkowo wywołały obawy o możliwość dalszego stosowania urządzeń tego
Czynniki

Jakie są wady i zalety czynników chłodniczych R32 i R410A. Czy pompy z tymi czynnikami są bezpieczniejsze?

Czynnik chłodniczy to istotny element zapewniający pompie ciepła określoną wydajność. Jednymi z powszechnie stosowanych są czynniki takie, jak R32 i R410A. Czym się charakteryzują, jak wpły
Unijne regulacje dotyczących f-gazów w pompach ciepła

Czym są czynniki chłodnicze w pompach ciepła i jak reguluje to Unia Europejska?

Pompy ciepła wykorzystują czynniki chłodnicze różnego rodzaju. Wprowadzone w ostatnim czasie regulacje unijne sprawiły, że wiele osób zaczyna obawiać się konieczności ponoszenia dodatkowych
Dofinansowanie pomp ciepła dla firm

Czy przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji związanej z pompą ciepła?

Nie tylko odbiorcy indywidualni mogą skorzystać z różnego rodzaju form dofinansowania zakupu i montażu pomp ciepła w domach prywatnych. Biorąc pod uwagę, że inwestycja związana z taką moder
Zamontowana pompa ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną

Inwestycja w pompę ciepła dzięki dotacji od PGNiG – dla kogo?

Zakup i montaż pompy ciepła, jako urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii, jest zawsze dobrym pomysłem. Jeżeli tylko jest taka możliwość, warto się na to zdecydować, tym ba
Pompy ciepła zamontowana w blokach, domach jednorodzinnych

Budynki wielorodzinne – czy da się ogrzewać je za pomocą pompy ciepła?

O możliwościach i funkcjonalności pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych można powiedzieć wiele. Jak jednak wygląda kwestia ogrzewania budynków wielorodzinnych za pomocą ekologicznych, ekono
Dofinansowania do OZE, Fotowoltaiki

Regionalne dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w 2023 roku? EKO KLIMAT dla woj. kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci mogą w tym roku skorzystać z dopłat do inwestycji proekologicznych nie tylko ze źródeł ogólnopolskich. Uruchomione zostały bowiem także specjalne programy regionalne, skierowane
Copyright © 2023 by grenbud.pl.
All rights reserved. | Polityka Prywatności i Cookies

Strona korzysta
z plików Cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Cookies.