Czyste Powietrze 3.0 – wymiana źródeł ciepła na nowych warunkach w 2023 roku

Dofinansowania

Opublikowano: 25 stycznia 2023

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze 3.0 – z punktu widzenia beneficjentów najistotniejsze zmiany zaszły w kwestii podwyższenia progów dotacji, co powinno jeszcze bardziej zachęcić Polaków do skorzystania z tej możliwości. 

 

Cele programu Czyste Powietrze 3.0

Głównym celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, co ma w efekcie przełożyć się na poprawę jakości powietrza. Korzystanie z dotacji przyznawanych w ramach tego programu ma w założeniu przysłużyć się ponadto poprawie efektywności energetycznej obiektów budowlanych i ograniczeniu kosztów przeznaczonych na ich eksploatację. Najważniejsze działania podejmowane są w zakresie finansowania procesów wymiany starych źródeł ciepła (w postaci chociażby od lat użytkowanych kotłów na paliwo stałe, które są mało wydajne i silnie zanieczyszczają środowisko).

Program Czyste Powietrze koordynuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Sam program stał się odpowiedzią nie tylko na wymogi środowiskowe wprowadzane przez agencje unijne, ale przede wszystkim skupia się na poprawie poziomu życia mieszkańców kraju, wśród których nawet kilkanaście procent ciągle zmaga się z tak zwanym ubóstwem energetycznym. Z dotychczasowych odsłon programu skorzystało ponad pół miliona gospodarstw domowych.

Podniesienie w 2023 roku progów dopłat z programu Czyste Powietrze związane jest z koniecznością usprawnienia procesu wymiany starych źródeł ciepła, określanych potocznie „kopciuchami”. W wielu gminach wchodzą bowiem rozporządzenia związane z zakazem użytkowania pieców oraz kotłów niskich klas energetycznych. Jedynym wyjściem dla ich właścicieli staje się wymiana urządzeń, w czym pomóc mogą dotacje państwowe.

 

Zmiana wysokości progów dochodowych – od 2023 roku

Wraz z początkiem 2023 roku program Czyste Powietrze został częściowo odświeżony tak, by zapewnić jego beneficjentom jeszcze większe pole do działania – zgodnie z szacunkami pilnej wymiany wymagać może nawet około 2 milionów urządzeń grzewczych. Podwyższenie kwot dofinansowania wiąże się także z inflacją, która póki co wpływać będzie między innymi na koszty zakupu energii.

Do najważniejszych założeń najnowszej odsłony programu należy kompleksowa termomodernizacja budynku, która pozwoli docelowo poprawić sprawność energetyczną obiektu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. 

Na uwagę zasługuje zmiana progów dochodowych. W tym przypadku podjęto decyzję o:

  • podniesieniu progu dochodowego do 135 tysięcy dla dofinansowania podstawowego,
  • podwyższeniu progu dochodów do 1894 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym wielorodzinnym oraz do 2651 zł w przypadku prowadzenia gospodarstwa w pojedynkę,
  • podniesieniu granicy dochodów do 1090 zł (gospodarstwa wielorodzinne) i do 1526 zł (jednoosobowe) w przypadku korzystania z dofinansowania na całkowitą termomodernizację.

 

Zmiany w wysokościach dotacji – Czyste Powietrze 2023 

Najnowsza wersja programu Czyste Powietrze, która obowiązuje od 3 stycznia tego roku zakłada wyższe dotacje także na poszczególne przedsięwzięcia związane z modernizacją obiektów i wymianą poszczególnych urządzeń.

Dużą nowością jest wprowadzenie dopłat do przeprowadzenia audytu energetycznego. Program przewiduje dotacje w wysokości 100% kosztów – do 1200 złotych za wykonaną analizę o takim charakterze. Dopłata ma związek z wprowadzeniem obowiązku przeprowadzenia audytu, by uzyskać dotację programową na pozostałe inwestycje.

W ramach Czystego Powietrza 2023 beneficjenci mogą ponadto skorzystać z dopłat, na przykład do:

Wysokość poszczególnych kwot dofinansowania uzależniona jest wybranego poziomu – najwyższe, pełne finansowanie dotyczy głębokiej termomodernizacji i skierowane jest do osób najbardziej potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

Powyższe dane jasno wskazują, jak ważne zmiany zaszły w podstawowych założeniach całego programu – już nie tylko wymiana źródeł ciepła, czyli nieekologicznych pieców starego typu wydaje się być najistotniejszą – obecnie liczy się przede wszystkim całościowe spojrzenie na kwestię oszczędnego zużywania energii.

Pełen wykaz kwot dotacji na poszczególne prace modernizacyjne znaleźć można w opisie programu dostępnym pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze-3.01.2023-oznakowane.pdf

Copyright © 2023 by grenbud.pl.
All rights reserved. | Polityka Prywatności i Cookies
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Cookies.